Melinda Hotel
Phòng VIP
Giá mỗi đêm :
400,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
100,000 VND
 • Diện tích phòng :
  20m2
 • Người tối đa :
 • Trông thấy :
  Hướng phố 1 mặt, hướng phố 2 mặt
 • Thiết bị :
More Info
Phòng VIP
Phòng Cao Cấp
Giá mỗi đêm :
500,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
110,000 VND
 • Diện tích phòng :
  20m2
 • Người tối đa :
 • Trông thấy :
  Hướng phố 1 mặt, hướng phố 2 mặt
 • Thiết bị :
More Info
Phòng Cao Cấp
Phòng Đặc Biệt
Giá mỗi đêm :
500,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
120,000 VND
 • Diện tích phòng :
  20m2
 • Người tối đa :
 • Trông thấy :
  Hướng phố 1 mặt, hướng phố 2 mặt
 • Thiết bị :
More Info
Phòng Đặc Biệt
Phòng 2 Giường
Giá mỗi đêm :
550,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
150,000 VND
 • Diện tích phòng :
  22m2
 • Người tối đa :
 • Trông thấy :
 • Thiết bị :
More Info
Phòng 2 Giường
Hotline